Blog

Princípy detoxikácie

Pridané od:

Čo je príčinou ochorení?

U mnohých ľudí ,ktorí absolvovali kompletné lekárske vyšetrenia je príčina zdravotných problémov naďalej nejasná. Pokiaľ nedôjde ku zlepšeniu zdravotného stavu, hľadajú riešenia v alternatívnej medicíne, avšak mnohokrát so slabým efektom.

Človek, ktorý sa rozhodol pre detoxikačnú terapiu, musí na sebe pozorovať pozitívne zmeny v krátkom časovom rozpätí. Našou úlohou je, aby sme boli úspešní.

Patologický stav organizmu nevzniká náhle, ale postupne celé roky. Problém sa rieši až vznikne a nenastane žiadna zmena v životnom štýle.

Pravou príčinou ochorení je prítomnosť toxínov a infekcií v organizme. Pokiaľ sa podarí odstrániť z tela dôkladnou detoxikáciou podstatnú časť toxínov, obvykle dochádza k redukcii rôznych príznakov chronických chorôb až k úplnému vymiznutiu problémov.

 

Teória infekčných ložísk

 

Všetky infekcie majú dve základné potreby pre udržanie sa v organizme:

  1. Chcú sa rozmnožiť prostredníctvom ľudských tkanív a poskytnúť tak život nasledujúcim generáciám
  2. V organizme si hľadajú vhodné úkryty pred zásahom imunitného systému. Vhodný materiál sú najmä hlieny, tukové púzdra, krvné zrazeniny a väzivové tkanivá. Infekcie tak vytvárajú infekčné ložiská miniatúrnych rozmerov. V takomto stave čakajú na príležitosť, teda oslabenie imunitného systému stresom – buď psychickým stavom človeka alebo poveternostným vplyvom, npr. prechladnutím tkaniva.

Teória infekčných ložísk vytvára logické a konkrétne spojenie medzi tradičnou čínskou medicínou a medicínou západného typu. Z hľadiska detoxikácie rozlišujeme infekcie voľné a ložiskové.

Pokiaľ ide o voľné infekcie, v akútnych prípadoch je vhodné použitie npr. antibiotík klasickej medicíny. Keď prebieha detoxikácia organizmu od infekčných ložísk, postupuje presne podľa zásad čínskej medicíny. Dnes vieme o detoxikačných princípoch a ich prepojení s tradičnou čínskou medicínou veľmi veľa, čo potvrdzujú prípady z praxe detoxikačných poradní.

Infekčné ložiská je možné skutočne pozorovať. Celé a neporušené ložiská je možné sledovať iba pri vykašliavaní z oblasti priedušiek, hrtanu alebo mandlí aj pri vysmrkávaní z oblastí dutín.

Pri rozpúšťaní ložísk vo vnútorných orgánoch dochádza zväčša k detoxikačným prejavom, ktoré zodpovedajú druhu infekcie.

 

 

Za všetkým hľadaj – stres

 

Čo je to stres? Stres je schopnosť organizmu zaktivovať svoj obranný mechanizmus na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Stres trvajúci krátku chvíľu nevyhnutne potrebujeme na prežitie.

Dlhodobý stres, s ktorým nepretržite žijeme sa premieta do konkrétnych telesných tkanív a môžeme ho nazvať tkanivový stres. Pre každého jedinca je charakteristický stres v iných tkanivách.

V dôsledku dlhotrvajúceho stresu dôjde ku stiahnutiu charakteristického tkaniva – orgánu u konkrétneho človeka. U niekoho to môže byť srdce, u iného žalúdok, obličky alebo pokožka. Tento tkanivový stres je určený našimi povahovými vlastnosťami, životosprávou, životným štýlom a pod.

V dôsledku stresu sa oslabuje imunitná schopnosť konkrétneho tkaniva a dochádza k usadzovaniu toxínov, infekcií a metabolitov. Spojením vhodného typu hlienu a infekcie dochádza k tvorbe infekčného ložiska. Tieto potom menia povahové vlastnosti jednotlivca a jeho správanie sa v rôznych situáciách.

Pri systematickej a dlhodobej detoxikácii infekčných ložísk dochádza nielen k zásadným zdravotným zmenám, ale tiež k psychickej premene človeka. Ľudia sa stávajú oveľa slobodnejšími.

 

Ako dlho prebieha detoxikácia?

 

Vnútornú detoxikáciu organizmu môžeme prirovnať k vonkajšej hygiene. Tá je dnes pre takmer každého z nás samozrejmá. Nikoho z nás ani nenapadne, že by vonkajšia hygiena mala raz skončiť, pretože povrch nášho tela je neustále kontaminovaný látkami z okolia.

Do vnútra tela si nevidíme a domnievame sa, že je takmer sterilné. Naopak! Priemerný človek v priemernom veku a s priemernými problémami, ktorý začína s detoxikáciou, v porovnaní s vonkajšou hygienou pôsobí rovnako ako v minulom storočí ľudia neupravení, zamastení, zarastení, páchnuci potom, so špinou za nechtami a my by sme ich presviedčali o nevyhnutnosti sa osprchovať, oholiť, ostrihať si vlasy a nechty. Aby hygiena prebiehala u ľudí systematicky, bola nutná zmena myslenia niekoľkých nasledujúcich generácií.

Mnohý ľudia, ktorí sa označujú za zdravých, si nedokážu svoje chronické problémy priznať a určité stavy tak považujú za normálne. Zväčša prichádzajú až po vyčerpaní ostatných možností.

Degeneratívne procesy je možné detoxikáciou zastaviť, no zázraky na počkanie sa nekonajú.

Detoxikácia obvykle trvá 10 % času hromadenia sa toxínov a obvykle sa prekrýva so začiatkom vzniku subjektívnych problémov. Odporúčame preto aj po odznení akútnych príznakov ochorení ,1 -4 krát ročne detoxikáciu opakovať a adekvátne tomu sa pokúsiť o zmenu životného štýlu.

 

Čo je ešte možné urobiť pre svoje zdravie?

 

1.Telesným cvičením uvoľňujeme tkanivový stres hromadiaci sa v našom tele.

 

2.Vhodnými masážami uvoľňujeme povrchový stres a pomáhame detoxikácii toxínov a infekčných    ložísk z podkožia.

 

3.Sauna je vynikajúci relaxačný prostriedok a tiež napomáha detoxikácii.

 

4.Stravovanie je veľmi dôležité. Nemali by sme jesť vo veľkom množstve potraviny s vyšším obsahom tuku a hlienových zložiek. Pestrosť a sezónnosť stravy je základom prísunu všetkých dôležitých živín v správnom období roka.

 

5.Psychická relaxácia spojená s pobytom v prírode napomôže k prirodzenej obnove energie a prinavráteniu životnej sily.

 

 

 

Zdroj: Článok spracovaný podľa knihy Ing. Vladimíra Jelínka – Abeceda detoxikace lidského těla podle MUDr.Josefa Jonáše, 5. vydanie

0

O autorovi:

  Related posts
  • No related posts found.